Nice to meet you

Unique selling points

Areas of Expertise

Naming the price

Contacts

Extra info

 


Affiniteit & vakgebieden

Marketing & communicatie 
Diona beschikt over ruime werkervaring op het gebied van marketing en reclame en is in het bezit van een NIMA-A certificaat. 

Financieel-economisch
Gedurende vijf jaar werkte Diona als Personal Assistant voor de Financieel Directeur van een multinational. In 2008 heeft zij haar kennis opgefrist bij een seminar “Debiteuren / Crediteuren voor vertalers”. 

Coaching (NLP) & toegepaste psychologie
Diona volgde begin 2009 een aantal workshops “Neuro Linguïstisch Programmeren” en is momenteel bezig met een cursus “Praktische Psychologie”.

VS Engels
Omdat zij ermee is opgegroeid, heeft Diona een speciale band met “American English”. Mocht uw voorkeur hiernaar uitgaan, dan zit u bij NUANCE dus helemaal goed. Natuurlijk kunt u er ook voor Brits-Engels prima terecht. Dankzij haar gedegen vertaalopleiding is Diona inmiddels even vaardig in beide taalvarianten.

Cultuur & recreatie
Als gevolg van haar grote belangstelling voor reizen, lezen en sport, is Diona eveneens goed bekend met deze vakgebieden.

Uk mini

  VS
 


Areas of Expertise

 

Marketing & Communication
From her previous line of work, Diona has acquired ample experience in marketing and communication. She also holds a NIMA-A certificate. 

Financial-economic
Diona worked as Personal Assistant for the Financial CEO of a multinational for five years.
In 2008 she participated a seminar "Creditors / Debtors for Translators" to update her knowledge.

Counseling (NLP) & Applied Psychology
In early 2009, Diona followed a series of workshops about Neuro-Linguistic Programming and is presently doing a course on "Practical Psychology".

American English
As she grew up with it, Diona has a soft spot for American English. If you prefer this linguistic variant, NUANCE is the agency for you. Should you opt for the Queen's English, please rest assured that - thanks to her apt translation training - Diona has mastered this equally well.

Culture & Leisure 
Being a vivid traveler, reader and sportswoman, Diona has an excellent knowledge of these areas as well.

Logon