Nice to meet you

Unique selling points

Areas of Expertise

Naming the price

Contacts

Extra info

 


spaarvarken1   Spaarvarken2


Niet te duur (doen)

Een offerte van NUANCE altijd gebaseerd op het aantal woorden in de originele tekst (niet op een schatting van het aantal in de uiteindelijke vertaling). U weet van tevoren precies waar u aan toe bent!

Voor teksten van algemene aard rekent NUANCE voor Nederlands-Engels euro 0,14 per woord excl. BTW. Voor vertalingen waarbij meer specialistische kennis en/of onderzoek vereist is, geldt een meerprijs. De inhoud van de brontekst in kwestie geeft de doorslag; voor een exacte prijsopgave is dus (gedeeltelijke) inzage nodig.

De toeslag voor zgn. spoedopdrachten wordt per geval bepaald. Tarieven voor beëdigde vertalingen: op aanvraag.

Revisiewerkzaamheden worden op uurbasis gecalculeerd; daarvoor geldt een basistarief van 40 euro per uur, excl. BTW. Na inzage van de brontekst, verstrekt NUANCE een duidelijke prijsindicatie.

Bij de eerste opdracht krijgt u een standaard introductiekorting van 10%. In gevallen van omvangrijke teksten en/of ruime deadlines zijn aparte reductieregelingen bespreekbaar.

N.B. NUANCE hanteert een minimumtarief van 20 euro per opdracht.

 


Naming the Price

At NUANCE, a quotation is always based on the amount of words in the original text (not on an estimation of the words in the final translation). This means you know exactly where you stand!

For mainstream texts from English to Dutch, NUANCE charges Euro 0.12 per word excl. VAT. Supplementary rates apply in cases which require in-depth knowledge and/or research. As the content of the original document is decisive, partial or full viewing is necessary to stipulate the going-price.

Surcharges for urgent assignments to be determined case by case. Rates for sworn translations: on request.

Revisional work is invoiced on an hourly basis; the indicative rate being 40 Euros per hour, excl. VAT. After viewing the source text, NUANCE will provide you with a clear-cut price indication.

For the first assignment, NUANCE grants a standard introductory discount of 10 %.
Future reductions can be applicable in cases of e.g. voluminous texts and/or negotiable duedates.

Please note that NUANCE charges a minimum fee of 20 Euros per assignment.

 
Logon